A R E S - ERP Yazılım Evi

        İş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-Fatura (elektronik fatura) ve e-Defter (elektronik defter)’e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam ediyor. 2010’da hem kağıt, hem zaman tasarrufu sağlayan e-fatura uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan entegrasyon izni alan ilk yazılım firması olan Netsis, ardından yürürlüğe giren e-Defter’de de ilkler arasında yer aldı. Son dönemde 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı tarafından birçok sektöre e-Defter tutma ve e-Fatura  uygulamasına dahil olma zorunluluğu geldi.Çok daha fazla sayıda mükellefin e-Defter ve e-Fatura uygulaması kullanma zorunluluğu ortaya çıkmasıyla birlikte gerek ürün gerekse versiyon paketlerinde güncellemeye giden Netsis, Entegre, Standard ve Enterprise ürünlerini uygulamalar ile entegre çalışır şekilde güncelledi. Netsis kullanıcıları ayrıca e-LOGO garantisi ile “Enregrasyon” ve “Fatura Saklama” hizmetlerini de Netsis’ten edinebiliyor.

Zorunluluk Getirilen Mükellef Grupları

E-Fatura (elektronik fatura, efatura), faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin uygulamadır.

14/12/2012 tarihli 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler.
  • Bu mükelleflerden 2011 yılında alım yapanlardan, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar .(aldıkları malın türüne, fiyatına veya miktarına bakılmaksızın)
  • 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün ve mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükellefler.
  • Bu mükelleflerden 2011 yılında alım yapanlardan, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (aldıkları malın türüne, fiyatına veya miktarına bakılmaksızın).

Geçiş Süreci

Bu mükelleflerin,

  • e-Fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (en geç 1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması)
  • e-Defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (en geç 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter yazılımı test süreçlerini tamamlamış olmaları)

içinde geçmeleri zorunludur.

Diğer Düzenlemeler

Sisteme kayıtlı mükellefler için, kendi aralarında yapılan alım – satımlarda kağıt fatura seçeneği tamamen kaldırılarak 1 Eylül 2013 tarihinden sonra e-Fatura zorunluluğu getirilmiştir.

E-defter nedir?

E-defterin yasal mevzuatimizdaki dayanaklari nelerdir?

E-defter uygulamasi hangi mükellefleri kapsiyor?

E-defterde geriye dönük düzeltme yapilabilir mi?

E-defterlerin ibrazi gerektiğinde nasil ibraz edilmelidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı ile bağlantılı  durumlar nelerdir?

Özellikle dikkat edilmesigereken püf noktaları nelerdir?

E-fatura ve E-defter uygulamalarında neden NETSIS ?