Sanayici için planlama uygulamaları, bir bütün olarak işin can damarını teşkil eder. Her üretici firma; sadece kendi planlama fonksiyonlarının aksaksız ve eksiksiz çalışması ile yetinmez. Tedarikçilerinin de kendi benimsediği sistem ile en uyumlu, en uygun planlama sistemini yürütmesini bekler.

PLANLAMA2

Zira bilir ki; tedarik zincirinin başarısı, öncelikle ortak bir planlama dili yaratmaktan, sonra sistemlerde eş uyumdan geçer.

İşletme bazında baktığımızda, temel planlama uygulamalarını Ana Üretim Planlaması, Kapasite Planlama, Malzeme Gereksinim Planlamama ve İleri Üretim Planlama olarak sıralayabiliriz. Perakende ve dağıtım sektörlerinde de kullandığımız ortalama tüketim hesaplarını baz alacak olursak, Yerine Koyma (Replenishment) algoritmalarına dair uygulamaları da göz ardı edemeyiz.

Ana Üretim Planlama

Kapasite Planlama

Malzeme Gereksinim Planlama

İleri Üretim Planlama (Çizelgeleme/Tezgâh Yükleme)

Sarf Bazlı Planlama (Replenishment)

Sizin İçin En Verimli Yaklaşımı Seçin

Planlama uygulamaları açısından işletmeler tarafından genellikle benimsenmiş yaklaşımları ikiye ayırabiliriz:

Yalın Üretim: Daha az yazılım kullanarak planlama yönetimi sağlayan ve ürün gruplarını baz alan yaklaşım.

Kitle Üretimi: İş emirlerine dayanan ve tezgâh grupları bazında üretimi esas alan yaklaşım.

Söz konusu ettiğimiz bu iki yaklaşımın sıkça harmanlandığını kabul ederek, Netsis olarak her iki eğilimi de eşit derecede benimsiyor; planlama yazılımlarımızı yaratırken sizin işinizi kolaylaştıracak şekilde hibrid çalışmaları ve yaklaşımları da destekleyecek altyapılar sunuyoruz.